Diensten

U kunt bij Auctor Landscaping terecht voor alle groenwerkzaamheden in uw tuin of op uw bedrijfsterrein.

Hieronder vallen:

snoeien
coniferen, buxus, laurier, beuk (haag of solitair), rozen, hortensia’s en alle andere denkbare heesters en struiken
opschonen
wieden, schoffelen, bladruimen, voorjaarsbeurt, midzomerbeurt, najaarsbeurt, winterklaar maken
gazonaanleg en –onderhoud
spitten, egaliseren, graszoden leggen of inzaaien; bemesten, wieden en verticuteren
nieuwe aanplant
poten en bemesten van alle denkbare planten
bodemverbetering
bemesting en structuurverbetering
bestrijding van onkruid, mos en groene aanslag
met hogedrukspuit en/of milieuvriendelijke bestrijdingsmiddelen
kleine, eenvoudige bestratingsklussen in de marge van het tuinonderhoud
te denken valt aan het (recht) leggen van hooguit een paar vierkante metertjes stoeptegels, grindtegels of kleine sierstenen.
kleine constructieklusjes in de marge van het tuinonderhoud
een schuttinkje, hekwerkje of ander klein constructieklusje - in overleg
en meer…
in overleg

Tips, adviezen & creatieve ideeën

Mijn ideeën komen niet achter de tekentafel tot stand, maar langs ‘organische’ weg. De relatie met u als klant komt op de eerste plaats en dat houdt voor mij in: een luisterend oor voor uw wensen en actief meedenken vanuit uw tuinbeleving. Werkenderwijs komt bij mij vervolgens een band met uw tuin tot stand. Vanuit deze ‘relatie’ ontstaan spontaan ideeën over hoe het ook anders en misschien ‘mooier’ zou kunnen in uw tuin. Gesteld dat u dingen anders en ‘mooier’ zou willen, uiteraard! Want wat is ‘mooi’? Wat mij betreft de tuin die bij uw wensen en uw (budgettaire) grenzen past!

Wat ik niet doe:

grootschalige tuinaanleg-projecten
Dit past nu eenmaal niet bij wie ik ben en hoe ik te werk ga. Langs de weg der geleidelijkheid is er echter van alles mogelijk, eventueel in samenwerking met gespecialiseerde vakgenoten.
grootschalige bestratingsklussen
Deze klussen laat ik graag over aan vakgenoten die de daarvoor benodigde kennis, ervaring, mankracht en materieel in huis hebben. Desgewenst kan ik u doorverwijzen.

Werkgebied

Het reguliere werkgebied van Auctor Landscaping omvat de volgende gemeentes en woonkernen:

Ook buiten het genoemde gebied is Auctor Landscaping actief, onder andere in het onderhouden van bedrijfsterreinen in Zwolle en Enschede.
Laat het geschetste werkgebied u er dus vooral niet van weerhouden om contact op te nemen. In overleg is er van alles mogelijk!

Auctor Landscaping